N A   D O B R Y   P O C Z Ą T E K


Wszystkim Klientom rozpoczynającym współpracę z naszym biurem oferujemy przez pierwsze trzy miesiące rabat w wysokości 30% na świadczone usługi.

P R O M O C J A   D L A   S T A Ł Y C H   K L I E N T Ó W


Dla Klientów, którzy polecą nasze usługi swoim znajomym, a umowa z biurem zostanie zawarta, oferujemy rabat w wysokości 10% ceny jaką płacił będzie polecony klient. Rabat udzielany będzie w okresie dwunastu miesięcy.