Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientami i uzależnione są od:


 

- formy prawnej prowadzonej działalności

- rodzaju ewidencji księgowej

- ilości dokumentów księgowych
- ilości zatrudnianych osób oraz sposobu ich zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski)